Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym ,
by wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
by każdy Ciebie poznać mógł
C e F G
a F G
F G e a
B G
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny, wieczny Pan
Twa chwała i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa
C e F G
a F G
F G e a
B G C
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią
F e a
F G C
F e a
F G C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim