Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo,
Słowa życia wiecznego masz.
Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy,
Będzie w Tobie, a Ty w nim.
Panie, wielka jest miłość Twa,
Tak cierpliwa, wierna i łaskawa.
Chcesz ją wnieść do naszych serc.
D A G A
D A G A
D A G A
D A G A
h A
G e
D A
Panie, wejdź - zamieszkaj w nas. Panie, Ty dar życia masz.
Panie, przyjdź - umocnij nas, byśmy wytrwali w miłości Twej  
G A D G A D
G A h G A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim