Radość | Miłość | Pokój /x4
Radość mają ci, których Panem jest Bóg /x2
D G D
D A A7 / D
Spytasz skąd ja mam ten entuzjazm – Jezus!
Spytasz skąd ja mam ten entuzjazm:
Jezus mnie zbawił, dał nowe życie,
On mi swą radość dał obficie, To On mi daje ten entuzjazm  
D G D
D A A7
D
G, D A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim