Stojąc tu w Twej obecności
Przed obliczem świetym Twym
Twoje słowo daje łaskę
Daje siłę by wolnym być
E H cis
A E H
E H cis
A E H
Słowo Twe, uzdrawiające słowo,
Jezu Twe słowo uwalnia mnie /x2  
E H A H
E H A
uwalnia mnie /x3  
cis A E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim