Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie / x2
C
e
F C
Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłość i moc
Gdy wołam “Święty, Święty, Święty”  
e a
F G
e a
F G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim