Chrystus Pan Boży Syn,
Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
G e a7
D7
G C (D G)
G a G
C a G D
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!  
G e
a7 D G D
G e
a7 DD G (fis e)

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim