Jezus najwyższej godzien chwały,
Jezus najwyższej godzien czci.
Jego Imię jest ponad wszystko,
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go.
G a h
C D G (fis) e
a D G (fis) e
C a D
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,
Na Imię Jezus każdy skłoni się.
I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn,
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd!
G a h
C D G (fis) e
a D G (fis) e
C a D
Wszelka władza i moc i majestat,
Są w rękach Twych, są w rękach Twych.
Tak władza i moc i majestat,
Są w rękach Twych, są w rękach Twych,
Tyś Pan i Król, Boży Jedyny Syn.  
G D e
C G / a D
G D e
C G / a D
H7 e C D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim