Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie
co masz dla mnie
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć, w cieniu twym Panie
chcę iść
d C d C d C
B C
d C d C d C
B C
Święty potężny jesteś Panie nasz,
przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce, nie dzięki nam samym.  
d C B d
d C B d
d B d C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim