/ Miłość Twa, tak cudowna jest /x3
Twa miłość jest
D|A7|D (E|H7|E)
A D
Wyższa niż szczyty wysokich gór
Głębsza niż dna najgłębszych mórz
Szersza niż przestrzeń dookoła nas
Twa miłość jest  
D
A
D
A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim