Ty jesteś skałą zbawienia mego
l siłą w życiu mym
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
Do Ciebie wołać chcę
h fis h fis
h fis h
h fis h fis
h fis h
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
Bo twa miłość wierna jest
W każdej chwili życia zmieniasz mnie
Panie do ciebie ja lgnę.  
G A fis h
G A D
G A fis h
e Fis

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim