Pan jest Królem,
Oblekł się w dostojeństwo
Pan oblekł się i
przepasał mocą
Utwierdził wokół świat
Tak, że się nie zachwieje
G e
C D
G e
C D
G e
C D
/Twój tron mocno stoi od dawna Tyś
Tyś jest od wieczności/ x2
G e
C D
Podnoszą rzeki Panie
Podnoszą rzeki swój głos
Podnoszę ja Panie
Podnoszę ja swój gło  
G e
C D
G e
C D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim