Jezus kocha mnie, to wiem
Dzięki Biblii wierzyć śmiem
Jestem Jego, znam prawdę tą
Kiedy słabnę, On siłą mą
C e a
F F C
C e a
F F C
Jezus mnie kocha /x3
Tak Biblia mówi mi  
CF | CG | CF
C G C
Jezus Chrystus za mnie zmarł
Niebo otworzył, z martwych wstał
On zmył ze mnie wszelki grzech
w Jego imię wierzyć chcę
C e a
F F C
C e a
F F C
Jezus mnie kocha /x3
Tak Biblia mówi mi  
CF | CG | CF
C G C
Jezus mnie kocha /x3
Tak Biblia mówi mi /x2  
DG | DA | DG
D A D


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim