/Dziękczynienie, z serc naszych płynie Tobie
Dziękczynienie Tobie Ojcze /x2  
C F e F G
C F e F G
Gdyby nie Twoja łaska,
Nie poznałbym Jezusa
Gdyby nie Twoja łaska,
To w ogień pójść bym musiał
Gdyby nie Twoja łaska,
Nie miałbym dzisiaj życia
Gdyby nie Twoja łaska Ojcze, Ojcze.
C F
e F G
C F
e F G
C F
e F G
C F e F G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim