Jam nowym jest stworzeniem, co stare przeminęło
i w łasce Bożej cieszę się
me serce się raduje, ma dusza wykrzykuje
i w łasce Bożej cieszę się
D A h G
D A D (FB)
D A h G
D A D
Chcę Panie wielbić Cię
Chcę Panie sławić Cię
Chcę Panie śpiewać Ci pochwalny psalm
Ty jesteś mą radością
Ty jesteś mą miłością
i w łasce Bożej cieszę się  
G D
G D
G E A
D A
h G
D A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim