Światłością swa Ty rozjaśniasz ciemności
Dotknij mój wzrok, widzieć chcę
Serce me jest przepełnione nadzieją
Z Tobą na wieki chcę żyć
D A G
D A G
D A G
D A G
Jestem by Cię wielbić, jestem by Cię chwalić
Jestem by ogłaszać - Tyś mój Bóg
Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały
Jesteś godzien przyjąć chwałę, cześć  
D A
h G
D A
h G
Król mój i Pan wywyższony na wieki
Tobie należy się cześć
W pokorze Swej Ty przyszedłeś na ziemię
Zanieść me grzechy na krzyż
D A G
D A G
D A G
D A G
/To miłość Twa sprawiła, że
z mych grzechów Tyś uwolnił mnie /x2
A h G
A h G
/Jestem by Cię wielbić, jestem by Cię chwalić
Jestem by ogłaszać - Tyś mój Bóg
Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały
Jesteś godzien przyjąć chwałę, cześć  
D A
h G
D A
h G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim