Jezus jest mym Panem, Jezus znalazł mnie,
On mnie wyrwał z tego świata,
bym Mu służyć mógł.
D G D G
D fis h
e A D
Oooo, Tak, tak, tak o Panie mój
Dzięki, dzięki Ci / x2  
D G A D (h)
G A D
Widzę piękno świata, czuję radość tą,
którą Jezus mnie obdarza,
widząc słabość mą
D G D G
D fis h
e A D
Oooo, Tak, tak, tak o Panie mój
Dzięki, dzięki Ci / x2  
D G A D (h)
G A D
On mi podał rękę, i wybaczył to,
co mnie wiodło na bezdroża
i przepaści dno
D G D G
D fis h
e A D
Oooo, Tak, tak, tak o Panie mój
Dzięki, dzięki Ci / x2  
D G A D (h)
G A D
A jeżeli pragniesz, uwolnionym być,
Dołącz głos swój do mojego,
Śpiewaj ze mną tak
D G D G
D fis h
e A D
Oooo, Tak, tak, tak o Panie mój
Dzięki, dzięki Ci / x2  
D G A D (h)
G A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim