/Kocham Cię, Panie kocham Cię
Tyś jedynie Bogiem moim,
Panem moim jest /x2
C a
F
G
Zmieniłeś życie me,
Obmyłeś mnie swą krwią,
Dałeś mi pokój swój,
Nazwałeś dzieckiem swym.
Uwielbiam Panie Cię
Wysławiam imię Twe
Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest  
d7
C
F
G
d7
C
F G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim