Błogosław duszo moja Pana
wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię
błogosław duszo moja Pana
Jego dobroci nigdy nie zapominaj  
E cis
D A H
E cis
D A H (D) -> E
On odpuszcza wszystkie twoje grzechy
leczy wszystkie twoje choroby,
okazuje Swoje miłosierdzie,
On ratuje ciebie od zguby,
On napełnia twoje życie dobrem
Aż odnowi się twoja młodość, jak u orła,
Nie odpłaca według grzechów
Nie chce wiecznie gniewać się
On pamięta żeśmy prochem
On najlepiej wie!
fis A
E
fis A
E
fis A
E
fis
fis
D
H
Błogosław duszo moja Pana
wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię
błogosław duszo moja Pana
Jego dobroci nigdy nie zapominaj  
E cis
D A H
E cis
D A H (D) -> E
Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi
Pan lituje się nad pokornym
On oddala od nas nasze winy
Jak daleko wschód od zachodu
Jak wysoko niebo jest nad ziemią
Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się go boją
Dni człowieka są jak trawa
Kwitnie on jak polny kwiat
Kiedy mocniej wiatr zawieje
Znika po nim ślad…
fis A
E
fis A
E
fis A
E
fis
fis
D
H
Błogosław duszo moja Pana
wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię
błogosław duszo moja Pana
Jego dobroci nigdy nie zapominaj  
E cis
D A H
E cis
D A H (D)


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim