Gdzie miłość wzajemna i dobroć
tam znajdziesz Boga żywego.  
F g a
B C C (F)
Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa
weselmy się w Nim i radujmy.
Z pokorą szczerą kochajmy Boga
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
g
g d
g
g d
Skoro wszyscy się tu gromadzimy
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
Niech ustaną gniewy i spory
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.
g
g d
g
g d
Obyśmy oglądali Twoje oblicze Panie
w chwale Twego Królestwa.
To będzie nasza radość czysta i bez granic
przez nieskończone wieki wieków. Amen
g
g d
g
g d

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim