/Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się
Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym / x 2
D fis h
e D A
Gdyż On ma wszelką moc
A myśmy owcami pastwisk Jego
Oraz trzodą jego rąk / x 2  
G D A
e D A
D A h G A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim