Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
D A fis cis
D A fis cis
D A fis cis
D A fis cis
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus
cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.  
D A fis cis
D A fis cis
Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony, kto uwierzył, choć nie widział
zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.
D A fis cis
D A fis cis
D A fis cis
D A fis cis

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim