Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz /x2
D A7 D | e A D
/ By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę cześć
I społeczność z Tobą Panie Jezu mieć /x2  
G D h
e A7 D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim