Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz /x2
D A7 D
/ By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę cześć
I społeczność z Tobą Panie Jezu mieć /x2  
G D
A7 D