Niech twój Święty Duch
Dziś przeniknie mnie
I niech zawsze już
Rządzi w duszy mej
D
h
D
h
I niech spadnie deszcz
Błogosławieństw twych
Ojcze obmyj mnie
Duchu Święty przyjdź  
G
A
G
A


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim