Jezu, świętujemy dziś zwycięstwo Twe
Jezu, Twoja miłość mieszka w nas
Jezu, wszystkich więzień otworzyłeś drzwi
Życie przyniosłeś w darze nam
D A G A
D A G A
D A G A
D A G A DD7
Bo do wolności wyzwolił Chrystus nas
Nie ma więcej jarzma strachu
W Chrystusie wolność jest
W Bożym zwycięstwie
W radości żyjmy więc
Nasze serca dla Pana dajmy dziś!  
G A D fis h
G A
G A
G A
D fis h
G e7 A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim