Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Autor:
Tradycyjnie Apostoł Jan. Zdaniem współczesnych biblistów, dzieło powstawało sukcesywnie w ramach tzw. "szkoły Janowej".
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Jezus w akcie stworzenia
Prolog
ἀρχῇ
arche
początku
ἦν
en
był
ho
Λόγος,
Logos,
Słowo,
καὶ
kai
i
ho
Λόγος
Logos
Słowo
ἦν
en
był
πρὸς
pros
w
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Bogu,
καὶ
kai
i
Θεὸς
Theos
Bogiem
ἦν
en
był
ho
Λόγος.
Logos.
Słowo.
ἦν
en
był
ἐν
en
na
ἀρχῇ
arche
początku
πρὸς
pros
w
τὸν
ton
Θεόν.
Theon.
Bogu.
δι’
di’
zaś
αὐτοῦ
autu
[przez]Niego
ἐγένετο,
egeneto,
stało się,
καὶ
kai
i
χωρὶς
choris
osobno
αὐτοῦ
autu
[od] Niego
ἐγένετο
egeneto
[nie]stało się
οὐδὲ
ude
ani
ἕν
hen
jedno.
ho
[Co] 
γέγονεν.
gegonen.
stało się
αὐτῷ
auto
Nim
ζωὴ
zoe
życiem
ἦν,
en,
było,
καὶ
kai
a
he
ζωὴ
zoe
życie
ἦν
en
było
τὸ
to
φῶς
fos
światłem
τῶν
ton
ἀνθρώπων.
anthropon.
ludzi,
τὸ
to
φῶς
fos
światło
ἐν
en
w
τῇ
te
σκοτίᾳ
skotia
ciemności
φαίνει,
fainei,
świeci,
καὶ
kai
i
he
σκοτία
skotia
ciemność
αὐτὸ
auto
Jego
οὐ
u
nie
κατέλαβεν.
katelaben.
pochwyciła.1
 
Jan Chrzciciel
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowiek,
ἀπεσταλμένος
apestalmenos
wysłany
παρὰ
para
przez
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ὄνομα
onoma
imię2
αὐτῷ
auto
jego
Ἰωάνης·
Ioanes;
Jan.
ἦλθεν
elthen
przyszedł
εἰς
eis
na
μαρτυρίαν,
martyrian,
świadectwo,
ἵνα
hina
żeby
μαρτυρήσῃ
martyrese
zaświadczyć
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
φωτός,
fotos,
świetle,
ἵνα
hina
żeby
πάντες
pantes
każdy
πιστεύσωσιν
pisteusosin
uwierzył
δι’
di’
przez
αὐτοῦ.
autu.
niego.
ἦν
en
był
ἐκεῖνος
ekeinos
ów
τὸ
to
φῶς,
fos,
światłem,
ἀλλ’
all’
ale
ἵνα
hina
aby
μαρτυρήσῃ
martyrese
zaświadczył
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
φωτός.
fotos.
świetle.
τὸ
to
φῶς
fos
światło
τὸ
to
ἀληθινὸν,
alethinon,
prawdziwe,
ho
φωτίζει
fotidzei
oświecające
πάντα
panta
każdego
ἄνθρωπον,
anthropon,
człowieka,
ἐρχόμενον
erchomenon
przychodzące
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον.
kosmon.
świat.
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie
ἦν,
en,
był,
καὶ
kai
i
ho
κόσμος
kosmos
świat
δι’
di’
przez
αὐτοῦ
autu
Niego
ἐγένετο,
egeneto,
stał się,
καὶ
kai
i
ho
κόσμος
kosmos
świat
αὐτὸν
auton
Jego
οὐκ
uk
nie
ἔγνω.
egno.
poznał.
τὰ
ta
ἴδια
idia
swoich3
ἦλθεν,
elthen,
przyszedł,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ἴδιοι
idioi
swoi
αὐτὸν
auton
Jego
οὐ
u
nie
παρέλαβον.
parelabon.
przyjęli.
δὲ
de
zaś
ἔλαβον
elabon
przyjęli
αὐτόν,
auton,
Jego,
ἔδωκεν
edoken
dał
αὐτοῖς
autois
im
ἐξουσίαν
eksusian
prawo4
τέκνα
tekna
dziećmi
Θεοῦ
Theu
Boga
γενέσθαι,
genesthai,
stać się,
τοῖς
tois
(tym)
πιστεύουσιν
pisteuusin
wierzącym
εἰς
eis
w
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
οὐκ
uk
nie
ἐξ
eks
z
αἱμάτων
haimaton
krwi,
οὐδὲ
ude
i nie
ἐκ
ek
z
θελήματος
thelematos
woli
σαρκὸς
sarkos
ciała,
οὐδὲ
ude
ani
ἐκ
ek
z
θελήματος
thelematos
woli
ἀνδρὸς
andros
mężczyzny
ἀλλ’
all’
ale
ἐκ
ek
z
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐγεννήθησαν.
egennethesan.
zrodzeni zostali.
ho
Λόγος
Logos
Słowo
σὰρξ
sarks
ciałem
ἐγένετο
egeneto
stało się
καὶ
kai
i
ἐσκήνωσεν
eskenosen
zamieszkało5
ἐν
en
wśród
ἡμῖν,
hemin,
nas,
καὶ
kai
i
ἐθεασάμεθα
etheasametha
oglądaliśmy
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwałę
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
δόξαν
doksan
chwałę
ὡς
hos
μονογενοῦς
monogenus
Jednorodzonego
παρὰ
para
od
Πατρός,
Patros,
Ojca,
πλήρης
pleres
pełne
χάριτος
charitos
łaski
καὶ
kai
i
ἀληθείας.
aletheias.
prawdy.
μαρτυρεῖ
martyrei
świadczący
περὶ
peri
o
αὐτοῦ
autu
Nim
καὶ
kai
i
κέκραγεν
kekragen
krzycząc
λέγων
legon
mówił:
Οὗτος
HUtos
Ten
ἦν
en
był,
ὃν
hon
o którym
εἶπον
eipon
mówiłem:
Ho
ὀπίσω
opiso
Za
μου
mu
mną
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodzący
ἔμπροσθέν
emprosthen
przedtem [niż]
μου
mu
ja
γέγονεν,
gegonen,
stał się,
ὅτι
hoti
bo
πρῶτός
protos
pierwszy
μου
mu
[niż] ja
ἦν.
en.
był.
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
πληρώματος
pleromatos
pełni
αὐτοῦ
autu
Jego
ἡμεῖς
hemeis
my
πάντες
pantes
wszyscy
ἐλάβομεν,
elabomen,
wzięliśmy,
καὶ
kai
i
χάριν
charin
łaskę
ἀντὶ
anti
zamiast
χάριτος·
charitos;
łaskawości.6
ho
νόμος
nomos
prawo
διὰ
dia
przez
Μωϋσέως
Moyseos
Mojżesza
ἐδόθη,
edothe,
zostało dane,
he
χάρις
charis
łaska
καὶ
kai
i
he
ἀλήθεια
aletheia
prawda
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
ἐγένετο.
egeneto.
stała się.
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
ἑώρακεν
heoraken
zobaczył
πώποτε·
popote;
nigdy,
μονογενὴς
monogenes
Jednorodzony
Θεὸς
Theos
Bóg
ho
ὢν
on
będący
εἰς
eis
w
τὸν
ton
κόλπον
kolpon
łonie
τοῦ
tu
Πατρὸς,
Patros,
Ojca,
ἐκεῖνος
ekeinos
On sam
ἐξηγήσατο.
eksegesato.
ogłosił.7
 
Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie
αὕτη
haute
o tym
ἐστὶν
estin
jest
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
τοῦ
tu
Ἰωάνου
Ioanu
Jana,
ὅτε
hote
kiedy
ἀπέστειλαν
apesteilan
wysłali
[πρὸς
[pros
[do
αὐτὸν]
auton]
niego]
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
ἐξ
eks
z
Ἱεροσολύμων
Hierosolymon
Jerozolimy
ἱερεῖς
hiereis
kapłanów
καὶ
kai
i
Λευείτας
Leueitas
lewitów,
ἵνα
hina
aby
ἐρωτήσωσιν
erotesosin
zapytali
αὐτόν
auton
go:
Σὺ
Sy
Ty
τίς
tis
kto
εἶ;
ei;
jesteś?
ὡμολόγησεν
homologesen
wyznał,8
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
ἠρνήσατο,
ernesato,
zaprzeczył
καὶ
kai
i
ὡμολόγησεν
homologesen
wyznał,
ὅτι
hoti
że:
Ἐγὼ
Ego
Ja
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ho
Χριστός.
Christos.
Pomazańcem.9
ἠρώτησαν
erotesan
pytali
αὐτόν
auton
jego:
Τί
Ti
Kim
οὖν;
un;
więc?
σὺ
sy
Ty
Ἡλείας
Heleias
Eliaszem
εἶ;
ei;
jesteś?
καὶ
kai
I
λέγει
legei
mówi:
Οὐκ
Uk
Nie
εἰμί.
eimi.
jestem.
Ho
προφήτης
profetes
Prorokiem
εἶ
ei
jesteś
σύ;
sy;
ty?
καὶ
kai
I
ἀπεκρίθη
apekrithe
odpowiedział:
Οὔ.
U.
Nie.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
mu:
Τίς
Tis
Kto
εἶ;
ei;
jesteś?
ἵνα
hina
Aby
ἀπόκρισιν
apokrisin
odpowiedź
δῶμεν
domen
dalibyśmy
τοῖς
tois
πέμψασιν
pempsasin
wysyłającym
ἡμᾶς·
hemas;
nas.
τί
ti
Co
λέγεις
legeis
mówisz
περὶ
peri
o
σεαυτοῦ;
seautu;
sobie samym?
Ἐγὼ,
Ego,
Ja,
φωνὴ
fone
głos
βοῶντος
boontos
krzyczącego
ἐν
en
w
τῇ
te
ἐρήμῳ
eremo
pustkowiu:
Εὐθύνατε
Euthynate
Prostujcie
τὴν
ten
ὁδὸν
hodon
drogę
Κυρίου
Kyriu
Pana,10
καθὼς
kathos
jak
εἶπεν
eipen
powiedział
Ἡσαΐας
Hesaias
Izajasz
ho
προφήτης.
profetes.
prorok.
ἀπεσταλμένοι
apestalmenoi
wysłani
ἦσαν
esan
byli
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
Φαρισαίων.
Farisaion.
Faryzeuszy.
ἠρώτησαν
erotesan
zapytali
αὐτὸν
auton
jego
καὶ
kai
i
εἶπαν
eipan
powiedzieli
αὐτῷ
auto
mu:
Τί
Ti
Czemu
οὖν
un
więc
βαπτίζεις
baptidzeis
zanurzasz,11
εἰ
ei
jeśli
σὺ
sy
ty
οὐκ
uk
nie
εἶ
ei
jesteś
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazańcem
οὐδὲ
ude
i nie
Ἡλείας
Heleias
Eliaszem
οὐδὲ
ude
i nie
ho
προφήτης;
profetes;
prorokiem?
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
λέγων
legon
mówiąc:
Ἐγὼ
Ego
ja
βαπτίζω
baptidzo
zanurzam
ἐν
en
w
ὕδατι·
hydati;
wodzie,
μέσος
mesos
pośród
ὑμῶν
hymon
was
στήκει
stekei
stoi
ὃν
hon
kogo
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐκ
uk
nie
οἴδατε,
oidate,
dostrzegacie,12
ὀπίσω
opiso
Za
μου
mu
mną
ἐρχόμενος,
erchomenos,
przychodzący,
οὗ
hu
którego
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
[ἐγὼ]
[ego]
[ja]13
ἄξιος
aksios
godny,
ἵνα
hina
aby
λύσω
lyso
rozwiązać
αὐτοῦ
autu
Jego
τὸν
ton
ἱμάντα
himanta
rzemień
τοῦ
tu
ὑποδήματος.
hypodematos.
sandała.
ἐν
en
w
Βηθανίᾳ
Bethania
Betanii
ἐγένετο
egeneto
stało się
πέραν
peran
po drugiej stronie
τοῦ
tu
Ἰορδάνου,
Iordanu,
Jordanu,
ὅπου
hopu
gdzie
ἦν
en
był
ho
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
βαπτίζων.
baptidzon.
zanurzając.
ἐπαύριον
epaurion
Następnego dnia
βλέπει
blepei
widzi
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
ἐρχόμενον
erchomenon
przychodzącego
πρὸς
pros
do
αὐτόν,
auton,
niego,
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
Ἴδε
Ide
"Oto
ho
Ἀμνὸς
Amnos
Baranek
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ho
αἴρων
airon
usuwający
τὴν
ten
ἁμαρτίαν
hamartian
grzech
τοῦ
tu
κόσμου".
kosmu".
świata".
ἐστιν
estin
jest,
ὑπὲρ
hyper
o
οὗ
hu
którym
ἐγὼ
ego
ja
εἶπον
eipon
powiedziałem:
Ὀπίσω
Opiso
Za
μου
mu
mną
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ἀνὴρ
aner
mąż,
ὃς
hos
co
ἔμπροσθέν
emprosthen
przede
μου
mu
mną
γέγονεν,
gegonen,
stał się,
ὅτι
hoti
bo
πρῶτός
protos
pierwszy [ode]
μου
mu
mnie
ἦν.
en.
był.
οὐκ
uk
nie
ᾔδειν
edein
dostrzegłem
αὐτόν,
auton,
Go,
ἀλλ’
all’
ale
ἵνα
hina
aby
φανερωθῇ
fanerothe
uwidocznił się
τῷ
to
Ἰσραὴλ,
Israel,
Izraelowi,
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
ἦλθον
elthon
przyszedłem
ἐγὼ
ego
ja
ἐν
en
w
ὕδατι
hydati
wodzie
βαπτίζων.
baptidzon.
zanurzając.
ἐμαρτύρησεν
emartyresen
zaświadczył
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
λέγων
legon
mówiąc,
ὅτι
hoti
że:
Τεθέαμαι
Tetheamai
Ujrzałem
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
καταβαῖνον
katabainon
schodzącego
ὡς
hos
jak
περιστερὰν
peristeran
gołąb
ἐξ
eks
z
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
καὶ
kai
i
ἔμεινεν
emeinen
pozostał
ἐπ’
ep’
na
αὐτόν.
auton.
Nim.
οὐκ
uk
nie
ᾔδειν
edein
dostrzegłbym
αὐτόν,
auton,
Go,
ἀλλ’
all’
ale
ho
πέμψας
pempsas
wysyłający
με
me
mnie
βαπτίζειν
baptidzein
zanurzać
ἐν
en
w
ὕδατι
hydati
wodzie,
ἐκεῖνός
ekeinos
Ów
μοι
moi
mi
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἐφ’
Ef’
Na
ὃν
hon
którym
ἂν
an
ἴδῃς
ides
zobaczysz
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
καταβαῖνον
katabainon
schodzącego
καὶ
kai
i
μένον
menon
pozostającego
ἐπ’
ep’
na
αὐτόν,
auton,
Nim,
οὗτός
hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
βαπτίζων
baptidzon
zanurzającym
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ.
Hagio.
Świętym.
ἑώρακα,
heoraka,
zobaczyłem,
καὶ
kai
i
μεμαρτύρηκα
memartyreka
zaświadczyłem,
ὅτι
hoti
że
οὗτός
hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
 
Powołanie pierwszych uczniów
ἐπαύριον
epaurion
Następnego dnia
πάλιν
palin
znowu
εἱστήκει
heistekei
stał
ho
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
καὶ
kai
i
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniów
αὐτοῦ
autu
jego
δύο,
duo,
dwóch,
ἐμβλέψας
emblepsas
przypatrzywszy się
τῷ
to
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusowi
περιπατοῦντι
peripatunti
przechodzącemu
λέγει
legei
mówi:
Ἴδε
Ide
"Oto
ho
Ἀμνὸς
Amnos
Baranek
τοῦ
tu
Θεοῦ".
Theu".
Boga".