Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 10


 
Trzecie i czwarte "Ja jestem"
Jezus dobrym pasterzem
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ho
[kto]
μὴ
me
nie
εἰσερχόμενος
eiserchomenos
wchodzący
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
θύρας
thyras
bramę1
εἰς
eis
na
τὴν
ten
αὐλὴν
aulen
dziedziniec
τῶν
ton
προβάτων
probaton
owiec,
ἀλλὰ
alla
ale
ἀναβαίνων
anabainon
wdzierając2
ἀλλαχόθεν,
allachothen,
skądinąd,
ἐκεῖνος
ekeinos
ten
κλέπτης
kleptes
złodziejem
ἐστὶν
estin
jest
καὶ
kai
i
λῃστής·
lestes;
bandytą.3
δὲ
de
Zaś
εἰσερχόμενος
eiserchomenos
wchodzący
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
θύρας
thyras
bramę
ποιμήν
poimen
pasterzem
ἐστιν
estin
jest
τῶν
ton
προβάτων.
probaton.
owiec.
ho
θυρωρὸς
thyroros
odźwierny4
ἀνοίγει,
anoigei,
otwiera,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
πρόβατα
probata
owce
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głosu
αὐτοῦ
autu
jego
ἀκούει,
akuei,
słuchają,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἴδια
idia
własne
πρόβατα
probata
owce
φωνεῖ
fonei
woła
κατ’
kat’
po
ὄνομα
onoma
imieniu
καὶ
kai
i
ἐξάγει
eksagei
wyprowadza
αὐτά.
auta.
je.
τὰ
ta
ἴδια
idia
swoje
πάντα
panta
wszystkie
ἐκβάλῃ,
ekbale,
wypuści,5
ἔμπροσθεν
emprosthen
przed
αὐτῶν
auton
nimi
πορεύεται,
poreuetai,
idzie,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
πρόβατα
probata
owce
αὐτῷ
auto
mu
ἀκολουθεῖ,
akoluthei,
towarzyszą,
ὅτι
hoti
gdyż
οἴδασιν
oidasin
znają
τὴν
ten
φωνὴν
fonen
głos
αὐτοῦ·
autu;
jego.
δὲ
de
zaś
οὐ
u
nie
μὴ
me
ἀκολουθήσουσιν,
akoluthesusin,
będą towarzyszyć,
ἀλλὰ
alla
ale
φεύξονται
feuksontai
uciekną
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ,
autu,
niego,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐκ
uk
nie
οἴδασιν
oidasin
znają
τῶν
ton
ἀλλοτρίων
allotrion
obcych
τὴν
ten
φωνήν.
fonen.
głosu.
τὴν
ten
παροιμίαν
paroimian
przypowieść
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς·
Iesus;
Jezus.
ἐκεῖνοι
ekeinoi
Owi
δὲ
de
zaś
οὐκ
uk
nie
ἔγνωσαν
egnosan
zrozumieli
τίνα
tina
o czym
ἦν
en
było,
ha
co
ἐλάλει
elalei
mówił
αὐτοῖς.
autois.
im.
 
Jezus bramą dla owiec
οὖν
un
więc
πάλιν
palin
znów
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἀμὴν
Amen
Amen,
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
ἐγώ
ego
JA
εἰμι
eimi
JESTEM
he
θύρα
thyra
bramą
τῶν
ton
προβάτων.
probaton.
owiec.
ὅσοι
hosoi
ilu
ἦλθον
elthon
przyszło
[πρὸ
[pro
[przede
ἐμοῦ]
emu]
Mną,]6
κλέπται
kleptai
złodziejami
εἰσὶν
eisin
καὶ
kai
i
λῃσταί·
lestai;
bandydatami.
ἀλλ’
all’
Ale
οὐκ
uk
nie
ἤκουσαν
ekusan
usłuchały
αὐτῶν
auton
ich
τὰ
ta
πρόβατα.
probata.
owce.
εἰμι
eimi
jestem
he
θύρα·
thyra;
bramą.
δι’
di’
Przeze
ἐμοῦ
emu
Mnie
ἐάν
ean
jeśli
τις
tis
kto
εἰσέλθῃ,
eiselthe,
wszedłby,
σωθήσεται,
sothesetai,
będzie uratowany,
καὶ
kai
i
εἰσελεύσεται
eiseleusetai
wejdzie
καὶ
kai
i
ἐξελεύσεται
ekseleusetai
wyjdzie
καὶ
kai
i
νομὴν
nomen
pastwisko7
εὑρήσει.
heuresei.
znajdzie.
κλέπτης
kleptes
Złodziej
οὐκ
uk
nie
ἔρχεται
erchetai
przychodzi,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ἵνα
hina
aby
κλέψῃ
klepse
ukradłby
καὶ
kai
i
θύσῃ
thyse
zabijał
καὶ
kai
i
ἀπολέσῃ·
apolese;
niszczył.
ἐγὼ
ego
Ja
ἦλθον
elthon
przyszedłem,
ἵνα
hina
aby
ζωὴν
zoen
życie
ἔχωσιν
echosin
miałyby
καὶ
kai
i
περισσὸν
perisson
ponad miarę
ἔχωσιν.
echosin.
miałyby.8
εἰμι
eimi
jestem
ho
ποιμὴν
poimen
pasterzem
ho
καλός.
kalos.
dobrym.
ho
ποιμὴν
poimen
Pasterz
ho
καλὸς
kalos
dobry
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszę
αὐτοῦ
autu
jego
τίθησιν
tithesin
kładzie
ὑπὲρ
hyper
za
τῶν
ton
προβάτων·
probaton;
owce.
μισθωτὸς
misthotos
Najemnik,
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
ὢν
on
będący
ποιμήν,
poimen,
pasterzem,
οὗ
hu
którego
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
τὰ
ta
πρόβατα
probata
owce
ἴδια,
idia,
własne,
θεωρεῖ
theorei
widząc
τὸν
ton
λύκον
lykon
wilka
ἐρχόμενον
erchomenon
przychodzącego
καὶ
kai
i
ἀφίησιν
afiesin
opuszcza
τὰ
ta
πρόβατα
probata
owce
καὶ
kai
i
φεύγει,—
feugei,—
uciekać będzie, ―
καὶ
kai
a
ho
λύκος
lykos
wilk
ἁρπάζει
harpadzei
porywa
αὐτὰ
auta
je
καὶ
kai
i
σκορπίζει·—
skorpidzei;—
rozprasza, ―
μισθωτός
misthotos
najemnikiem
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
μέλει
melei
ma troski
αὐτῷ
auto
on
περὶ
peri
o
τῶν
ton
προβάτων.
probaton.
owce.
εἰμι
eimi
JESTEM
ho
ποιμὴν
poimen
pasterz
ho
καλός,
kalos,
dobry,
καὶ
kai
i
γινώσκω
ginosko
poznaję
τὰ
ta
ἐμὰ
ema
moje
καὶ
kai
i
γινώσκουσί
ginoskusi
znają
με
me
Mnie
τὰ
ta
ἐμά,
ema,
moje,
γινώσκει
ginoskei
zna
με
me
Mnie
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
κἀγὼ
kago
i Ja
γινώσκω
ginosko
znam
τὸν
ton
Πατέρα,
Patera,
Ojca,
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ψυχήν
psychen
duszę
μου
mu
τίθημι
tithemi
kładę
ὑπὲρ
hyper
za
τῶν
ton
προβάτων.
probaton.
owce.
ἄλλα
alla
inne
πρόβατα
probata
owce
ἔχω
echo
mam,
ha
co
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
αὐλῆς
aules
dziedzińca9
ταύτης·
tautes;
tego.
κἀκεῖνα
kakeina
I te
δεῖ
dei
trzeba
με
me
Mi
ἀγαγεῖν,
agagein,
przyprowadzić,
καὶ
kai
i
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głosu
μου
mu
Mego
ἀκούσουσιν,
akususin,
będą słuchać,
καὶ
kai
i
γενήσεται
genesetai
stanie się
μία
mia
jedne
ποίμνη,
poimne,
stado,
εἷς
heis
[i] jeden
ποιμήν.
poimen.
pasterz.
τοῦτό
tuto
tego
με
me
Mnie
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἀγαπᾷ
agapa
kocha,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγὼ
ego
Ja
τίθημι
tithemi
kładę
τὴν
ten
ψυχήν
psychen
duszę
μου,
mu,
Mą,
ἵνα
hina
aby
πάλιν
palin
znów
λάβω
labo
otrzymałbym
αὐτήν.
auten.
ją.
ἦρεν
eren
odbiera
αὐτὴν
auten
go
ἀπ’
ap’
ode
ἐμοῦ,
emu,
Mnie,
ἀλλ’
all’
ale
ἐγὼ
ego
Ja
τίθημι
tithemi
kładę
αὐτὴν
auten
je
ἀπ’
ap’
od
ἐμαυτοῦ.
emautu.
siebie samego.
ἐξουσίαν
eksusian
Władzę
ἔχω
echo
mam
θεῖναι
theinai
położyć
αὐτήν,
auten,
je,
καὶ
kai
i
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἔχω
echo
mam
πάλιν
palin
znów
λαβεῖν
labein
wziąć
αὐτήν·
auten;
je.
ταύτην
tauten
To
τὴν
ten
ἐντολὴν
entolen
polecenie10
ἔλαβον
elabon
otrzymałem
παρὰ
para
od
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου.
mu.
Mego.
πάλιν
palin
znów
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἐν
en
wśród
τοῖς
tois
Ἰουδαίοις
Iudaiois
Judejczyków
διὰ
dia
przez
τοὺς
tus
λόγους
logus
słowa
τούτους.
tutus.
te.
δὲ
de
zaś
πολλοὶ
polloi
liczni
ἐξ
eks
z
αὐτῶν
auton
nich:
Δαιμόνιον
Daimonion
Demona
ἔχει
echei
ma
καὶ
kai
i
μαίνεται·
mainetai;
szaleje.
τί
ti
Czemu
αὐτοῦ
autu
Go
ἀκούετε;
akuete;
słuchacie?
ἔλεγον
elegon
mówili:
Ταῦτα
Tauta
Te
τὰ
ta
ῥήματα
remata
wypowiedzi
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
δαιμονιζομένου·
daimonidzomenu;
opętanego przez demona.
μὴ
me
Czy
δαιμόνιον
daimonion
demon
δύναται
dynatai
może
τυφλῶν
tyflon
ślepym
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
ἀνοῖξαι;
anoiksai;
otworzyć?
 
Jezus i Ojciec – jedno
τότε
tote
wtedy
τὰ
ta
ἐνκαίνια
enkainia
poświęcenie [świątyni]12
ἐν
en
w
τοῖς
tois
Ἱεροσολύμοις·
Hierosolymois;
Jerozolimie,
χειμὼν
cheimon
pora deszczowa13
ἦν·
en;
była,
περιεπάτει
periepatei
chodził
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐν
en
po
τῷ
to
ἱερῷ
hiero
świątyni
ἐν
en
w
τῇ
te
στοᾷ
stoa
portyku
τοῦ
tu
Σολομῶνος.
Solomonos.
Salomona.
οὖν
un
więc
αὐτὸν
auton
Go
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
καὶ
kai
i
ἔλεγον
elegon
mówili
αὐτῷ
auto
mu:
Ἕως
Heos
Aż do
πότε
pote
kiedy
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
dusze
ἡμῶν
hemon
nasze
αἴρεις;
aireis;
trzymasz?
εἰ
ei
Jeśli
σὺ
sy
Ty
εἶ
ei
jesteś
ho
Χριστός,
Christos,
Pomazańcem,
εἰπὸν
eipon
powiedz
ἡμῖν
hemin
nam
παρρησίᾳ.
parresia.
otwarcie.
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Εἶπον
Eipon
Powiedziałem
ὑμῖν,
hymin,
wam,
καὶ
kai
a
οὐ
u
nie
πιστεύετε·
pisteuete;
wierzycie.
τὰ
ta
ἔργα
erga
Dzieła,
ha
które
ἐγὼ
ego
Ja
ποιῶ
poio
czynię
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματι
onomati
imieniu
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου,
mu,
Mego,
ταῦτα
tauta
te
μαρτυρεῖ
martyrei
świadczą
περὶ
peri
o
ἐμοῦ·
emu;
Mnie.
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐ
u
nie
πιστεύετε,
pisteuete,
wierzycie,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐκ
uk
nie
ἐστὲ
este
jesteście
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
προβάτων
probaton
owiec
τῶν
ton
ἐμῶν.
emon.
Moich.
πρόβατα
probata
Owce
τὰ
ta
ἐμὰ
ema
Moje
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głosu
μου
mu
Mego
ἀκούουσιν,
akuusin,
słuchają,
κἀγὼ
kago
a Ja
γινώσκω
ginosko
znam
αὐτά,
auta,
je,
καὶ
kai
a [one]
ἀκολουθοῦσίν
akoluthusin
towarzyszą
μοι,
moi,
Mi.
δίδωμι
didomi
daję
αὐτοῖς
autois
im
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον,
aionion,
wieczne,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
μὴ
me
ἀπόλωνται
apolontai
zginą
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα,
aiona,
wiek,
καὶ
kai
i
οὐχ
uch
nie
ἁρπάσει
harpasei
porwie
τις
tis
ktoś
αὐτὰ
auta
je
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
χειρός
cheiros
ręki
μου.
mu.
Mojej.
Πατήρ
Pater
Ojciec
μου
mu
Mój,
ho
co
δέδωκέν
dedoken
dał
μοι
moi
Mi,
πάντων
panton
[od] wszystkich
μεῖζόν
meidzon
większy
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
δύναται
dynatai
może
ἁρπάζειν
harpadzein
porwać [ich]
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
χειρὸς
cheiros
ręki
τοῦ
tu
Πατρός.
Patros.
Ojca.
καὶ
kai
i
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἕν
hen
jedno
ἐσμεν.
esmen.
jesteśmy.
πάλιν
palin
znów
λίθους
lithus
kamienie
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy,
ἵνα
hina
aby
λιθάσωσιν
lithasosin
ukamienowaliby
αὐτόν.
auton.
Go.
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Πολλὰ
Polla
Wiele
ἔργα
erga
dzieł
ἔδειξα
edeiksa
pokazałem
ὑμῖν
hymin
wam
καλὰ
kala
dobrych
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
Πατρός·
Patros;
Ojca.
διὰ
dia
Z powodu
ποῖον
poion
którego
αὐτῶν
auton
[z] tych
ἔργον
ergon
dzieł
ἐμὲ
eme
Mnie
λιθάζετε;
lithadzete;
kamienujecie?
αὐτῷ
auto
Mu
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy:
Περὶ
Peri
Za
καλοῦ
kalu
dobre
ἔργου
ergu
dzieła
οὐ
u
nie
λιθάζομέν
lithadzomen
kamienujemy
σε
se
Cię,
ἀλλὰ
alla
ale
περὶ
peri
za
βλασφημίας,
blasfemias,
bluźnierstwo,
καὶ
kai
i
ὅτι
hoti
że
σὺ
sy
Ty
ἄνθρωπος
anthropos
człowiekiem
ὢν
on
będąc
ποιεῖς
poieis
czynisz
σεαυτὸν
seauton
siebie samego
Θεόν.
Theon.
Bogiem.
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔστιν
estin
jest
γεγραμμένον
gegrammenon
napisane
ἐν
en
w
τῷ
to
νόμῳ
nomo
Prawie
ὑμῶν
hymon
waszym,
ὅτι;
hoti;
że:
Ἐγὼ
Ego
Ja
εἶπα
eipa
powiedziałem:
Θεοί
Theoi
Bogami