Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 6


 
Upadek moralny ludzkości
Zapowiedź zniszczenia stworzeń
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἡνίκα
henika
kiedy
ἤρξαντο
erksanto
zaczęło
οἱ
hoi
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzi
πολλοὶ
polloi
wielu
γίνεσθαι
ginesthai
przybywać
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
θυγατέρες
thygateres
córki
ἐγενήθησαν
egenethesan
rodziły się
αὐτοῖς.
autois.
im.
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
Boga1
τὰς
tas
θυγατέρας
thygateras
córki
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzkie,
ὅτι
hoti
że
καλαί
kalai
piękne
εἰσιν,
eisin,
były,
ἔλαβον
elabon
wzięli
ἑαυτοῖς
heautois
sobie
γυναῖκας
gynaikas
kobiety2
ἀπὸ
apo
ze
πασῶν,
pason,
wszystkich,
ὧν
hon
które
ἐξελέξαντο.
ekseleksanto.
wybrali.
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεός
theos
Bóg:
Οὐ
U
Nie
μὴ
me
καταμείνῃ
katameine
pozostanie
τὸ
to
πνεῦμά
pneuma
duch
μου
mu
Mój
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἀνθρώποις
anthropois
ludziach
τούτοις
tutois
tych
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα
aiona
wiek,
διὰ
dia
dla
τὸ
to
tego,
εἶναι
einai
[że] 
αὐτοὺς
autus
oni
σάρκας,
sarkas,
ciałem,
ἔσονται
esontai
będzie
δὲ
de
zaś
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
αὐτῶν
auton
ich
ἑκατὸν
hekaton
sto
εἴκοσι
eikosi
dwadzieścia
ἔτη.
ete.
lat.
δὲ
de
Zaś

N-NPM
γίγαντες
gigantes
olbrzymi
ἦσαν
esan
byli
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
dniach
ἐκείναις
ekeinais
owych
καὶ
kai
i
μετ᾽
met᾽
potem
ἐκεῖνο,
ekeino,
również,
ὡς
hos
kiedy
ἂν
an
εἰσεπορεύοντο
eiseporeuonto
zbliżali się
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
Boga
πρὸς
pros
z
τὰς
tas
θυγατέρας
thygateras
córkami
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzkimi
καὶ
kai
i
ἐγεννῶσαν
egennosan
rodziły [potomków]
ἑαυτοῖς·
heautois;
im,
ἐκεῖνοι
ekeinoi
owi
ἦσαν
esan
byli
οἱ
hoi

N-NPM
γίγαντες
gigantes
gigantami
οἱ
hoi
ἀπ᾽
ap᾽
z
αἰῶνος,
aionos,
wieków
οἱ
hoi
ἄνθρωποι
anthropoi
ludziom
οἱ
hoi
ὀνομαστοί.
onomastoi.
znani.3
δὲ
de
zaś

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
ἐπληθύνθησαν
eplethynthesan
powiększa się
αἱ
hai
κακίαι
kakiai
złośliwość
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
każdy
τις
tis

V-PMI-3S
διανοεῖται
dianoeitai
skupił się
ἐν
en
w
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
sercu
αὐτοῦ
autu
jego
ἐπιμελῶς
epimelos
pilnie
ἐπὶ
epi
na
τὰ
ta
πονηρὰ
ponera
złu
πάσας
pasas
każdego
τὰς
tas
ἡμέρας,
hemeras,
dnia,
ἐνεθυμήθη
enethymethe
zastanawiał się
ho

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE,
ὅτι
hoti
[nad tym] że
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
τὸν
ton
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi
καὶ
kai
i

V-API-3S
διενοήθη.
dienoethe.
rozważał to.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE:

V-FAI-1S
Ἀπαλείψω
Apaleipso
Zetrę
τὸν
ton
ἄνθρωπον,
anthropon,
człowieka,
ὃν
hon
którego
ἐποίησα,
epoiesa,
uczyniłem,
ἀπὸ
apo
z
προσώπου
prosopu
oblicza
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,
ἀπὸ
apo
od
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἕως
heos
do
κτήνους
ktenus
bydlęcia
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
od
ἑρπετῶν
herpeton
pełzających
ἕως
heos
po
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlate
τοῦ
tu
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐθυμώθην
ethymothen
zapłonął gniew,
ὅτι
hoti
że
ἐποίησα
epoiesa
uczyniłem
αὐτούς.
autus.
ich.
δὲ
de
zaś
εὗρεν
heuren
znalazł
χάριν
charin
łaskę
ἐναντίον
enantion
przedtem [u]

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τοῦ
tu
θεοῦ.
theu.
Boga.
 
Noe - nowy Adam
Opowiadanie o potopie
δὲ
de
zaś
αἱ
hai
γενέσεις
geneseis
pokolenia
Νωε·
Noe;
Noego:
Νωε
Noe
Noe
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
δίκαιος,
dikaios,
sprawiedliwy,
τέλειος
teleios
doskonały
ὢν
on
będąc
ἐν
en
pośród
τῇ
te
γενεᾷ
genea
pokolenia
αὐτοῦ·
autu;
jego,
τῷ
to
θεῷ
theo
Bogu
εὐηρέστησεν
euerestesen
podobał się
Νωε.
Noe.
Noe.
δὲ
de
zaś
Νωε
Noe
Noe
τρεῖς
treis
trzech
υἱούς,
hyius,
synów,
τὸν
ton
Σημ,
Sem,
Sema,
τὸν
ton

N-PRI
Χαμ,
Cham,
Chama,
τὸν
ton
[i]

N-PRI
Ιαφεθ.
Iafeth.
Jafeta.
δὲ
de
zaś
he
γῆ
ge
ziemia
ἐναντίον
enantion
przed
τοῦ
tu
θεοῦ,
theu,
Bogiem
καὶ
kai
i
ἐπλήσθη
eplesthe
wypełniła się
he
γῆ
ge
ziemia
ἀδικίας.
adikias.
niesprawiedliwością.
εἶδεν
eiden
spojrzał
κύριος
kyrios
Pan
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὴν
ten
[na]
γῆν,
gen,
ziemię,
καὶ
kai
i
ἦν
en
była
κατεφθαρμένη,
kateftharmene,
zrujnowana,5
ὅτι
hoti
bowiem
κατέφθειρεν
kateftheiren
uległo skażeniu
πᾶσα
pasa
wszelkie
σὰρξ
sarks
ciało
τὴν
ten
na
ὁδὸν
hodon
drodze
αὐτοῦ
autu
jego
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεὸς
theos
Bóg
πρὸς
pros
do
Νωε
Noe
Noego:
Καιρὸς
Kairos
Czasu
παντὸς
pantos
kres
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἥκει
hekei
nadszedł
ἐναντίον
enantion
przede
μου,
mu,
Mną,
ὅτι
hoti
bowiem
ἐπλήσθη
eplesthe
napełniła się
he
γῆ
ge
ziemia
ἀδικίας
adikias
niesprawiedliwością
ἀπ᾽
ap᾽
przez
αὐτῶν,
auton,
nich,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
ἐγὼ
ego
Ja
καταφθείρω
kataftheiro
postanawiam zniszczyć
αὐτοὺς
autus
ich
καὶ
kai
i
τὴν
ten
[tę]
γῆν.
gen.
ziemię.
οὖν
un
więc
σεαυτῷ
seauto
sobie
κιβωτὸν
kiboton
arkę
ἐκ
ek
z
ξύλων
ksylon
drzewa
τετραγώνων·
tetragonon;
czworokątnego.
νοσσιὰς
nossias
Przegrody6
ποιήσεις
poieseis
uczyń
τὴν
ten
[w]
κιβωτὸν
kiboton
arce
καὶ
kai
i

V-FAI-3S
ἀσφαλτώσεις
asfaltoseis
wysmaruj
αὐτὴν
auten
ἔσωθεν
esothen
od środka
καὶ
kai
i
ἔξωθεν
eksothen
z zewnątrz
τῇ
te

N-DSF
ἀσφάλτῳ.
asfalto.
smołą.
οὕτως
hutos
tak
ποιήσεις
poieseis
uczynisz
τὴν
ten
κιβωτόν·
kiboton;
arkę:
τριακοσίων
triakosion
trzysta
πήχεων
pecheon
łokci
τὸ
to
μῆκος
mekos
długą
τῆς
tes
κιβωτοῦ
kibotu
arkę
καὶ
kai
i
πεντήκοντα
pentekonta
pięćdziesiąt
πήχεων
pecheon
łokci
τὸ
to
πλάτος
platos
szeroką
καὶ
kai
i
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
πήχεων
pecheon
łokci
τὸ
to
ὕψος
hypsos
wysoką
αὐτῆς·
autes;
ją.
ποιήσεις
poieseis
uczynisz [otwór]
τὴν
ten
κιβωτὸν
kiboton
arki
καὶ
kai
i
εἰς
eis
na
πῆχυν
pechyn
łokieć
συντελέσεις
synteleseis
wykonasz
αὐτὴν
auten
go
ἄνωθεν·
anothen;
z góry.
τὴν
ten
δὲ
de
Zaś
θύραν
thyran
drzwi
τῆς
tes
κιβωτοῦ
kibotu
arki
ποιήσεις
poieseis
umieścisz
ἐκ
ek
z

A-GPM
πλαγίων·
plagion;
boku.

A-APN
κατάγαια,
katagaia,
Dolną [część],

A-APN
διώροφα
diorofa
drugą
καὶ
kai
i

A-APN
τριώροφα
triorofa
trzecią [kondygnację]
ποιήσεις
poieseis
uczynisz
αὐτήν.
auten.
w niej.
δὲ
de
zaś
ἰδοὺ
idu
oto
ἐπάγω
epago
sprowadzę
τὸν
ton
κατακλυσμὸν
kataklysmon
powódź
ὕδωρ
hydor
wody
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
καταφθεῖραι
kataftheirai
niszcząc
πᾶσαν
pasan
wszelkie
σάρκα,
sarka,
ciało,
ἐν
en
w
he
czym
ἐστιν
estin
jest
πνεῦμα
pneuma
duch
ζωῆς,
zoes,
życia
ὑποκάτω
hypokato
pod
τοῦ
tu
οὐρανοῦ·
uranu;
niebem,
καὶ
kai
i
ὅσα
hosa
co
ἐὰν
ean
kolwiek
e
jest
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
τελευτήσει.
teleutesei.
zginie.
στήσω
steso
ustanowię
τὴν
ten
διαθήκην
diatheken
przymierze
μου
mu
Moje
πρὸς
pros
z
σέ·
se;
tobą.
εἰσελεύσῃ
eiseleuse
Wejdziesz
δὲ
de
zaś
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arki,
σὺ
sy
ty
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
υἱοί
hyioi
synowie
σου
su
twoi
καὶ
kai
i
he
γυνή
gyne
kobieta
σου
su
twa
καὶ
kai
i
αἱ
hai
γυναῖκες
gynaikes
kobiety
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
σου
su
twych
μετὰ
meta
z
σοῦ.
su.
tobą.
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydląt
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
ἑρπετῶν
herpeton
pełzających
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
θηρίων
therion
dzikich zwierząt
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάσης
pases
wszelkiego
σαρκός,
sarkos,
ciała,
δύο
duo
dwie
δύο
duo
pary
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
każdego
εἰσάξεις
eisakseis
przedstawiciela
εἰς
eis
w
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arce,
ἵνα
hina
aby
τρέφῃς
trefes
zachować [je]
μετὰ
meta
z
σεαυτοῦ·
seautu;
tobą,
ἄρσεν
arsen
samiec
καὶ
kai
i
θῆλυ
thely
samica
ἔσονται.
esontai.
[to] będzie.
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
ὀρνέων
orneon
ptaków
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
κατὰ
kata
według
γένος
genos
gatunków
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkiego
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydła
κατὰ
kata
według
γένος
genos
gatunków
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkich
τῶν
ton
ἑρπετῶν
herpeton
pełzających
τῶν
ton

V-PAPGP
ἑρπόντων
herponton
czołgających się
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
κατὰ
kata
według
γένος
genos
gatunków
αὐτῶν,
auton,
ich,
δύο
duo
dwie
δύο
duo
pary
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkiego
εἰσελεύσονται
eiseleusontai
wejdzie
πρὸς
pros
z
σὲ
se
tobą,
τρέφεσθαι
trefesthai
zachowując [je] 
μετὰ
meta
z
σοῦ,
su,
tobą,
ἄρσεν
arsen
samiec
καὶ
kai
i
θῆλυ.
thely.
samica.
δὲ
de
zaś
λήμψῃ
lempse
weźmiesz
σεαυτῷ
seauto
sobie
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkie
τῶν
ton
βρωμάτων,
bromaton,
pożywienie
ha
co
ἔδεσθε,
edesthe,
będzie jedzone,
καὶ
kai
i
συνάξεις
synakseis
będziesz zbierać
πρὸς
pros
do
σεαυτόν,
seauton,
siebie,
καὶ
kai
i
ἔσται
estai
będzie
σοὶ
soi
tobie
καὶ
kai
i
ἐκείνοις
ekeinois
tamtym
φαγεῖν.
fagein.
na pokarm.
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
Νωε
Noe
Noe
πάντα,
panta,
wszystko,
ὅσα
hosa
co
ἐνετείλατο
eneteilato
nakazał
αὐτῷ
auto
mu
κύριος
kyrios
Pan
ho
θεός,
theos,
Bóg,
οὕτως
hutos
tak
ἐποίησεν.
epoiesen.
uczynił.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.