Biblia Tysiąclecia wyd. 5*

Księga Hioba

Rozdział 36

  Dodał jeszcze Elihu i rzekł:    Poczekaj chwilkę, wyjaśnię, bo jeszcze są słowa o Bogu.    Daleko poniosę swą wiedzę, by ukazać sprawiedliwość Stwórcy.    Naprawdę, nie mówię podstępnie, prawdziwie jest mędrzec przed tobą.    Oto Bóg jest potężny i nie gardzi [nikim], potężny jest mocą i mądrością.    Nie pozwoli na powodzenie bezbożnych, pokrzywdzonym przywraca prawo,    nie spuszcza oka z uczciwych, [umieszcza] ich z królami na tronach, osadza ich na zawsze - są wielcy.    Gdy powrozami związani, w kajdany nędzy zostaną zakuci,    wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciężar przestępstw widzieli.    Otwiera im uszy na radę, namawia: od zła niech odstąpią!    Gdy usłuchają z poddaniem, pędzą swe dni w dobrobycie, a lata mijają w szczęściu.    Jeśli nie słuchają, zginą od dzidy, wyginą z braku rozumu.    Ludzie zatwardziali gniew chowają, związani nie chcą ratunku;    wyginą za dni młodości, a życie ich godne pogardy.    Uciśnionego On ratuje przez ucisk, cierpieniem otwiera mu uszy.    I ciebie chce On wybawić z nieszczęść, przed tobą jest dal, nie cieśnina, i stół opływający tłuszczem.    Lecz ty osądzasz jak bezbożny. Dosięgną cię prawa i sądy.    Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i hojny okup też niech cię nie zwodzi.    Czy krzyk twój wyzwala z ucisku, choćbyś wytężył siły?    Nie tęsknij za nocą, gdy jedne ludy w miejsce drugich wstępują.    Bacz, byś ku złu nie zbaczał, bo za to dosięgnie cię nędza.    Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On?    Kto Jego drogę chce zganić? Kto powie: Źle uczyniłeś?    Pamiętaj, byś wielbił dzieło, które opiewają ludzie.    Ogląda je każdy z radością, choć widzi je tylko z daleka.    Wielki jest Bóg: nie ogarniemy [Go], liczba lat Jego jest niezgłębiona.    On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla.    Wylewają go chmury, obficie zraszają ludzi.    A kto pojmuje warstwę chmur i huk Jego namiotu?    Nad nim On sieje swe światło, a korzenie morza osłania.    Bo z ich pomocą sądzi ludy bądź daje pokarm obficie.    Obie dłonie napełnia On światłem, wskazuje mu cel oznaczony.    Huk jego o nim oznajmia: zazdrosny gniew na nieprawość. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible