Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 19


οὖν
un
więc
ἔλαβεν
elaben
wziął
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
καὶ
kai
i
ἐμαστίγωσεν.
emastigosen.
ubiczował.
οἱ
hoi
στρατιῶται
stratiotai
żołnierze
πλέξαντες
pleksantes
splótłszy
στέφανον
stefanon
wieniec
ἐξ
eks
z
ἀκανθῶν
akanthon
cierni
ἐπέθηκαν
epethekan
nałożyli
αὐτοῦ
autu
Mu
τῇ
te
[na]
κεφαλῇ,
kefale,
głowę,
καὶ
kai
i
ἱμάτιον
himation
szatą
πορφυροῦν
porfyrun
purpurową
περιέβαλον
periebalon
okryli
αὐτόν,
auton,
Go,
ἤρχοντο
erchonto
przychodzili
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
καὶ
kai
i
ἔλεγον
elegon
mówili:
Χαῖρε
Chaire
Witaj
ho
Βασιλεὺς
Basileus
Królu
τῶν
ton
Ἰουδαίων·
Iudaion;
Judejczyków;
καὶ
kai
i
ἐδίδοσαν
edidosan
dawali
αὐτῷ
auto
Mu
ῥαπίσματα.
rapismata.
policzki.
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
πάλιν
palin
znów
ἔξω
ekso
na zewnątrz
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
αὐτοῖς
autois
im:
Ἴδε
Ide
Oto
ἄγω
ago
prowadzę
ὑμῖν
hymin
wam
αὐτὸν
auton
Go
ἔξω,
ekso,
na zewnątrz,
ἵνα
hina
abyście
γνῶτε
gnote
poznali,
ὅτι
hoti
że
οὐδεμίαν
udemian
żadnej
αἰτίαν
aitian
przyczyny [oskarżenia]
εὑρίσκω
heurisko
[nie] znajduję
ἐν
en
w
αὐτῷ.
auto.
Nim.
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἔξω,
ekso,
na zewnątrz,
φορῶν
foron
niosąc
τὸν
ton
ἀκάνθινον
akanthinon
cierniowy
στέφανον
stefanon
wieniec
καὶ
kai
i
τὸ
to
πορφυροῦν
porfyrun
purpurową
ἱμάτιον.
himation.
szatę.
καὶ
kai
I
λέγει
legei
mówi
αὐτοῖς
autois
im:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
ho
ἄνθρωπος.
anthropos.
człowiek.1
οὖν
un
więc
εἶδον
eidon
zobaczyli
αὐτὸν
auton
Go
οἱ
hoi
ἀρχιερεῖς
archiereis
arcykapłani
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ὑπηρέται,
hyperetai,
podwładni,
ἐκραύγασαν
ekraugasan
wykrzyknęli
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Σταύρωσον
Stauroson
Ukrzyżuj,
σταύρωσον.
stauroson.
ukrzyżuj.
λέγει
legei
Mówi
αὐτοῖς
autois
im
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat:
Λάβετε
Labete
Weźcie
αὐτὸν
auton
Go
ὑμεῖς
hymeis
wy
καὶ
kai
i
σταυρώσατε·
staurosate;
ukrzyżujcie,
ἐγὼ
ego
ja
γὰρ
gar
bowiem
οὐχ
uch
nie
εὑρίσκω
heurisko
znajduję
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim
αἰτίαν.
aitian.
przyczyny [oskarżenia].
αὐτῷ
auto
mu
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy:
Ἡμεῖς
Hemeis
My
νόμον
nomon
Prawo
ἔχομεν,
echomen,
mamy,
καὶ
kai
a
κατὰ
kata
według
τὸν
ton
νόμον
nomon
Prawa
ὀφείλει
ofeilei
powinien
ἀποθανεῖν,
apothanein,
umrzeć,
ὅτι
hoti
gdyż
Υἱὸν
Hyion
Synem
Θεοῦ
Theu
Boga
ἑαυτὸν
heauton
siebie
ἐποίησεν.
epoiesen.
uczynił.
οὖν
un
więc
ἤκουσεν
ekusen
usłyszał
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat
τοῦτον
tuton
to
τὸν
ton
λόγον,
logon,
słowo,
μᾶλλον
mallon
więcej
ἐφοβήθη,
efobethe,
lękał się,
εἰσῆλθεν
eiselthen
wszedł
εἰς
eis
do
τὸ
to
πραιτώριον
praitorion
pretorium
πάλιν
palin
znów
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusowi:
Πόθεν
Pothen
Skąd
εἶ
ei
jesteś
σύ;
sy;
Ty?
ho
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἀπόκρισιν
apokrisin
odpowiedzi
οὐκ
uk
nie
ἔδωκεν
edoken
dał
αὐτῷ.
auto.
mu.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Mu
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat:
Ἐμοὶ
Emoi
Mnie
οὐ
u
nie
λαλεῖς;
laleis;
mówisz?
οὐκ
uk
Nie
οἶδας
oidas
wiesz,
ὅτι
hoti
że
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἔχω
echo
mam
ἀπολῦσαί
apolysai
uwolnić
σε
se
Cię
καὶ
kai
i
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἔχω
echo
mam
σταυρῶσαί
staurosai
ukrzyżować
σε;
se;
Cię?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Οὐκ
Uk
Nie
εἶχες
eiches
miałbyś
ἐξουσίαν
eksusian
władzy
κατ’
kat’
nade
ἐμοῦ
emu
Mną
οὐδεμίαν
udemian
żadnej,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ἦν
en
byłaby
δεδομένον
dedomenon
dana
σοι
soi
ci
ἄνωθεν·
anothen;
z góry;
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
ho
παραδούς
paradus
wydający
μέ
me
Mnie
σοι
soi
tobie
μείζονα
meidzona
większy
ἁμαρτίαν
hamartian
grzech
ἔχει.
echei.
ma.
τούτου
tutu
tąd
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat
ἐζήτει
edzetei
usiłował
ἀπολῦσαι
apolysai
uwolnić
αὐτόν·
auton;
Go.
οἱ
hoi
δὲ
de
Zaś
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
ἐκραύγασαν
ekraugasan
wykrzyknęli
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Ἐὰν
Ean
Jeśli
τοῦτον
tuton
tego
ἀπολύσῃς,
apolyses,
uwolnisz,
οὐκ
uk
nie
εἶ
ei
jesteś
φίλος
filos
przyjacielem
τοῦ
tu
Καίσαρος·
Kaisaros;
Cezara.
πᾶς
pas
Każdy
ho
βασιλέα
basilea
królem
ἑαυτὸν
heauton
siebie
ποιῶν
poion
czyniący
ἀντιλέγει
antilegei
przeciwstawia się
τῷ
to
Καίσαρι.
Kaisari.
Cezarowi.
οὖν
un
Więc
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat
ἀκούσας
akusas
usłyszawszy
τῶν
ton
λόγων
logon
słowa
τούτων
tuton
te
ἤγαγεν
egagen
wyprowadził
ἔξω
ekso
na zewnątrz
τὸν
ton
Ἰησοῦν,
Iesun,
Jezusa,
καὶ
kai
i
ἐκάθισεν
ekathisen
usiadł
ἐπὶ
epi
na
βήματος
bematos
trybunie [sędziowskiej]
εἰς
eis
w
τόπον
topon
miejscu
λεγόμενον
legomenon
zwanym
Λιθόστρωτον,
Lithostroton,
Litostroton,2
Ἑβραϊστὶ
Hebraisti
[po] hebrajsku
δὲ
de
zaś
Γαββαθα.
Gabbatha.
Gabbata.
δὲ
de
zaś
Παρασκευὴ
Paraskeue
Przygotowanie3
τοῦ
tu
πάσχα,
pascha,
Paschy,
ὥρα
hora
godzina
ἦν
en
była
ὡς
hos
jakoś
ἕκτη·
hekte;
szósta.
καὶ
kai
I
λέγει
legei
mówi
τοῖς
tois
Ἰουδαίοις
Iudaiois
Judejczykom:
Ἴδε
Ide
Oto
ho
Βασιλεὺς
Basileus
Król
ὑμῶν.
hymon.
wasz.
οὖν
un
więc
ἐκεῖνοι
ekeinoi
owi:
Ἆρον
Aron
Precz,
ἆρον,
aron,
precz,
σταύρωσον
stauroson
ukrzyżuj
αὐτόν.
auton.
Go.
λέγει
legei
Mówi
αὐτοῖς
autois
im
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat:
Τὸν
Ton
Βασιλέα
Basilea
Króla
ὑμῶν
hymon
waszego
σταυρώσω;
stauroso;
[mam] ukrzyżować?
ἀπεκρίθησαν
apekrithesan
Odpowiedzieli
οἱ
hoi
ἀρχιερεῖς
archiereis
arcykapłani:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔχομεν
echomen
mamy
βασιλέα
basilea
króla,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
Καίσαρα.
Kaisara.
Cezara.
 
Ukrzyżowanie Jezusa
οὖν
un
więc
παρέδωκεν
paredoken
wydał
αὐτὸν
auton
Go
αὐτοῖς
autois
im,
ἵνα
hina
aby
σταυρωθῇ.
staurothe.
został ukrzyżowany.
Παρέλαβον
Parelabon
Wzięli
οὖν
un
więc
τὸν
ton
Ἰησοῦν·
Iesun;
Jezusa,
βαστάζων
bastadzon
niosąc
ἑαυτῷ
heauto
[dla] siebie
τὸν
ton
σταυρὸν
stauron
krzyż,
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
εἰς
eis
na
τὸν
ton
λεγόμενον
legomenon
zwane
Κρανίου
Kraniu
Czaszki
τόπον,
topon,
Miejsce,
ho
które
λέγεται
legetai
nazywają
Ἑβραϊστὶ
Hebraisti
[po] hebrajsku
Γολγοθᾶ,
Golgotha,
Golgota,
αὐτὸν
auton
Go
ἐσταύρωσαν,
estaurosan,
ukrzyżowali,
καὶ
kai
a
μετ’
met’
z
αὐτοῦ
autu
Nim
ἄλλους
allus
innych
δύο
duo
dwóch,
ἐντεῦθεν
enteuthen
z tej strony
καὶ
kai
i
ἐντεῦθεν,
enteuthen,
z tej strony,
μέσον
meson
pośrodku
δὲ
de
zaś
τὸν
ton
Ἰησοῦν.
Iesun.
Jezusa.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
τίτλον
titlon
tytuł [winy]
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat
καὶ
kai
i
ἔθηκεν
etheken
umieścił
ἐπὶ
epi
na
τοῦ
tu
σταυροῦ·
stauru;
krzyżu.
ἦν
en
Było
δὲ
de
zaś
γεγραμμένον
gegrammenon
napisane
ΙΗΣΟΥΣ
IESUS
JEZUS
Ο
O
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ
NADzORAIOS
NAZAREJCZYK,
Ο
O
ΒΑΣΙΛΕΥΣ
BASILEUS
KRÓL
ΤΩΝ
TON
ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
IUDAION.
JUDEJCZYKÓW.
οὖν
un
więc
τὸν
ton
τίτλον
titlon
tytuł [winy]
πολλοὶ
polloi
wielu
ἀνέγνωσαν
anegnosan
czytało
τῶν
ton
Ἰουδαίων,
Iudaion,
Judejczyków,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγγὺς
engys
blisko
ἦν
en
było
ho
τόπος
topos
miejsce
τῆς
tes
πόλεως
poleos
miasta,
ὅπου
hopu
gdzie
ἐσταυρώθη
estaurothe
został ukrzyżowany 
ho
Ἰησοῦς·
Iesus;
Jezus.
καὶ
kai
I
ἦν
en
było
γεγραμμένον
gegrammenon
napisane
Ἑβραϊστί,
Hebraisti,
[po] hebrajsku,
Ῥωμαϊστί,
Romaisti,
łacinie,
Ἑλληνιστί.
Hellenisti.
grecku.
οὖν
un
więc
τῷ
to
Πειλάτῳ
Peilato
Piłatowi
οἱ
hoi
ἀρχιερεῖς
archiereis
arcykapłani
τῶν
ton
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków:
Μὴ
Me
Nie
γράφε
grafe
pisz
Ho
Βασιλεὺς
Basileus
Król
τῶν
ton
Ἰουδαίων,
Iudaion,
Judejczyków,
ἀλλ’
all’
ale,
ὅτι
hoti
że
ἐκεῖνος
ekeinos
ów
εἶπεν
eipen
powiedział:
Βασιλεύς
Basileus
Królem
εἰμι
eimi
jestem
τῶν
ton
Ἰουδαίων.
Iudaion.
Judejczyków.
ho
Πειλᾶτος
Peilatos
Piłat:
Ho
Co
γέγραφα,
gegrafa,
napisałem,
γέγραφα.
gegrafa.
napisałem.
οὖν
un
Więc
στρατιῶται,
stratiotai,
żołnierze,
ὅτε
hote
kiedy
ἐσταύρωσαν
estaurosan
ukrzyżowali
τὸν
ton
Ἰησοῦν,
Iesun,
Jezusa,
ἔλαβον
elabon
wzięli
τὰ
ta
ἱμάτια
himatia
szaty
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἐποίησαν
epoiesan
czynili
τέσσερα
tessera
cztery
μέρη,
mere,
części,
ἑκάστῳ
hekasto
każdemu
στρατιώτῃ
stratiote
żołnierzowi
μέρος,
meros,
część,
καὶ
kai
i
τὸν
ton
χιτῶνα.
chitona.
tunikę.
ἦν
en
Była
δὲ
de
zaś
ho
χιτὼν
chiton
tunika
ἄραφος,
arafos,
bez szwu,
ἐκ
ek
od
τῶν
ton
ἄνωθεν
anothen
góry
ὑφαντὸς
hyfantos
tkana
δι’
di’
przez
ὅλου.
holu.
całość.
οὖν
un
więc
πρὸς
pros
do
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem:
Μὴ
Me
Nie
σχίσωμεν
schisomen
rozdzierajmy
αὐτόν,
auton,
jej,
ἀλλὰ
alla
ale
λάχωμεν
lachomen
losujmy
περὶ
peri
co do
αὐτοῦ
autu
niej,
τίνος
tinos
kogo
ἔσται·
estai;
będzie;
ἵνα
hina
aby
he
γραφὴ
grafe
Pismo
πληρωθῇ.
plerothe.
wypełniło się:
Διεμερίσαντο
Diemerisanto
Rozdzielili
τὰ
ta
ἱμάτιά
himatia
szaty
μου
mu
Me
ἑαυτοῖς
heautois
miedzy siebie
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
o
τὸν
ton
ἱματισμόν
himatismon
odzież
μου
mu
Moją
ἔβαλον
ebalon
rzucili
κλῆρον
kleron
los;4
Οἱ
Hoi
μὲν
men
οὖν
un
więc
στρατιῶται
stratiotai
żołnierze
ταῦτα
tauta
to
ἐποίησαν.
epoiesan.
uczynili.
δὲ
de
zaś
παρὰ
para
przy
τῷ
to
σταυρῷ
stauro
krzyżu
τοῦ
tu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
he
μήτηρ
meter
matka
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
he
ἀδελφὴ
adelfe
siostra
τῆς
tes
μητρὸς
metros
matki
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
Μαρία
Maria
Maria
he
τοῦ
tu
[żona]
Κλωπᾶ
Klopa
Kleofasa
καὶ
kai
i
Μαρία
Maria
Maria
he
Μαγδαληνή.
Magdalene.
Magdalena.
οὖν
un
więc, [gdy]
ἰδὼν
idon
zobaczył
τὴν
ten
μητέρα
metera
matkę
καὶ
kai
i
τὸν
ton
μαθητὴν
matheten
ucznia
παρεστῶτα
parestota
stojącego,
ὃν
hon
którego
ἠγάπα,
egapa,
kochał,
λέγει
legei
mówi
τῇ
te
μητρί
metri
matce:
Γύναι,
Gynai,
Kobieto,
ἴδε
ide
oto
ho
υἱός
hyios
syn
σου.
su.
twój.
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
μαθητῇ
mathete
uczniowi:
Ἴδε
Ide
Oto
he
μήτηρ
meter
matka
σου.
su.
twoja;
καὶ
kai
i
ἀπ’
ap’
od
ἐκείνης
ekeines
owej
τῆς
tes
ὥρας
horas
godziny
ἔλαβεν
elaben
wziął
ho
μαθητὴς
mathetes
uczeń
αὐτὴν
auten
εἰς
eis
do
τὰ
ta
ἴδια.
idia.
siebie.
 
Wykonało się! τετέλεσται
τοῦτο
tuto
tym
εἰδὼς
eidos
wiedząc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
ὅτι
hoti
że
ἤδη
ede
już
πάντα
panta
wszystko
τετέλεσται,
tetelestai,
wykonało się,
ἵνα
hina
aby
τελειωθῇ
teleiothe
zostałoby wypełnione
he
γραφὴ,
grafe,
Pismo,
λέγει
legei
mówi:
Διψῶ.
Dipso.
Pragnę.5
ἔκειτο
ekeito
leżało,
ὄξους
oksus
octem
μεστόν·
meston;
napełnione;
σπόγγον
spongon
gąbkę
οὖν
un
więc
μεστὸν
meston
napełnioną
τοῦ
tu
ὄξους
oksus
octem
ὑσσώπῳ
hyssopo
[na] hizop
περιθέντες
perithentes
włożywszy
προσήνεγκαν
prosenenkan
przynieśli
αὐτοῦ
autu
Mu
τῷ
to
[do]
στόματι.
stomati.
ust.
οὖν
un
więc
ἔλαβεν
elaben
wziął