Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 13


 
Podobieństwo o siewcy
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dniu
ἐκείνῃ
ekeine
owym
ἐξελθὼν
ekselthon
wyszedłszy
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τῆς
tes
οἰκίας
oikias
[z] domu
ἐκάθητο
ekatheto
usiadł
παρὰ
para
nad1
τὴν
ten
θάλασσαν·
thalassan;
morzem.
συνήχθησαν
synechthesan
zostały zebrane
πρὸς
pros
wokół2
αὐτὸν
auton
Niego
ὄχλοι
ochloi
tłumy
πολλοί,
polloi,
liczne.
ὥστε
hoste
Dlatego
αὐτὸν
auton
On
εἰς
eis
w
πλοῖον
ploion
łódź
ἐμβάντα
embanta
wszedłszy
καθῆσθαι,
kathesthai,
usiadł,3
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
cały
ho
ὄχλος
ochlos
tłum
ἐπὶ
epi
nad
τὸν
ton
αἰγιαλὸν
aigialon
brzegiem
εἱστήκει.
heistekei.
stanął.
ἐλάλησεν
elalesen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im
πολλὰ
polla
wiele
ἐν
en
w
παραβολαῖς
parabolais
podobieństwach4
λέγων
legon
mówiąc:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedłszy
ho
σπείρων
speiron
siewca
τοῦ
tu
σπείρειν.
speirein.
siać.
ἐν
en
w
τῷ
to
σπείρειν
speirein
sianiu
αὐτὸν
auton
jego,
ha
które
μὲν
men
ἔπεσεν
epesen
padły
παρὰ
para
blisko5
τὴν
ten
ὁδόν,
hodon,
drogi,
καὶ
kai
i
ἐλθόντα
elthonta
przyszedłszy
τὰ
ta
πετεινὰ
peteina
ptaki
κατέφαγεν
katefagen
zjadły6
αὐτά.
auta.
je.
δὲ
de
zaś
ἔπεσεν
epesen
padły
ἐπὶ
epi
na
τὰ
ta
πετρώδη
petrode
skaliste7
ὅπου
hopu
gdzie
οὐκ
uk
nie
εἶχεν
eichen
miały
γῆν
gen
ziemi
πολλήν,
pollen,
wiele,
καὶ
kai
i
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἐξανέτειλεν
eksaneteilen
zaczęły rosnąć
διὰ
dia
[a] ponieważ
τὸ
to
μὴ
me
nie
ἔχειν
echein
mając
βάθος
bathos
głebokiej
γῆς,
ges,
ziemi,
δὲ
de
zaś
ἀνατείλαντος
anateilantos
[gdy] wzeszło
ἐκαυματίσθη
ekaumatisthe
spaliło
καὶ
kai
i
διὰ
dia
dlatego
τὸ
to
μὴ
me
nie
ἔχειν
echein
mając
ῥίζαν
ridzan
korzenia
ἐξηράνθη.
ekseranthe.
zostało wysuszone.
δὲ
de
zaś
ἔπεσεν
epesen
padły
ἐπὶ
epi
między8
τὰς
tas
ἀκάνθας,
akanthas,
ciernie
καὶ
kai
i
ἀνέβησαν
anebesan
urosły
αἱ
hai
ἄκανθαι
akanthai
ciernie
καὶ
kai
i
ἀπέπνιξαν
apepniksan
zadusiły9
αὐτά.
auta.
je.
δὲ
de
zaś
ἔπεσεν
epesen
padły
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
τὴν
ten
καλὴν
kalen
dobrą
καὶ
kai
i
ἐδίδου
edidu
dawały
καρπόν,
karpon,
owoc,
ho
[to]
μὲν
men
wprawdzie
ἑκατὸν
hekaton
sto
ho
[to]
δὲ
de
zaś
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
ho
[to]
δὲ
de
zaś
τριάκοντα.
triakonta.
trzydzieści.
ἔχων
echon
Mający
ὦτα
ota
uszy
ἀκουέτω.
akueto.
niech słyszy.
 
Powód głoszenia w podobieństwach
προσελθόντες
proselthontes
zbliżywszy się10
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
εἶπαν
eipan
powiedzieli
αὐτῷ
auto
Mu:
Διὰ
Dia
Dla
τί
ti
czego
ἐν
en
w
παραβολαῖς
parabolais
podobieństwach
λαλεῖς
laleis
mówisz
αὐτοῖς;
autois;
im?
δὲ
de
Zaś
ἀποκριθεὶς
apokritheis
odpowiedziawszy
εἶπεν
eipen
powiedział,
ὅτι
hoti
że:
Ὑμῖν
Hymin
Wam
δέδοται
dedotai
dane jest
γνῶναι
gnonai
poznać
τὰ
ta
μυστήρια
mysteria
tajemnice
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
Królestwa
τῶν
ton
οὐρανῶν,
uranon,
Niebios,
ἐκείνοις
ekeinois
owym11
δὲ
de
zaś
οὐ
u
nie jest
δέδοται.
dedotai.
dane.
γὰρ
gar
bowiem
ἔχει,
echei,
ma,
δοθήσεται
dothesetai
dane będzie
αὐτῷ
auto
mu,
καὶ
kai
i
περισσευθήσεται·
perisseuthesetai;
nadmiar mieć będzie.
ὅστις
hostis
Kto
δὲ
de
zaś
οὐκ
uk
nie
ἔχει,
echei,
ma,
καὶ
kai
i
ho
co
ἔχει
echei
ma
ἀρθήσεται
arthesetai
będzie zabrane
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ.
autu.
niego.
τοῦτο
tuto
tego
ἐν
en
w
παραβολαῖς
parabolais
podobieństwach
αὐτοῖς
autois
im
λαλῶ,
lalo,
mówię,
ὅτι
hoti
bo
βλέποντες
blepontes
patrząc
οὐ
u
nie
βλέπουσιν
blepusin
widzą,
καὶ
kai
i
ἀκούοντες
akuontes
słysząc
οὐκ
uk
nie
ἀκούουσιν
akuusin
słysza
οὐδὲ
ude
i nie
συνίουσιν.
syniusin.
rozumieją.
ἀναπληροῦται
anaplerutai
wypełnia się
αὐτοῖς
autois
im
he
προφητεία
profeteia
proroctwo
Ἡσαΐου
Hesaiu
Izajasza
he
λέγουσα
legusa
mówiące:
Ἀκοῇ
Akoe
Słuchem
ἀκούσετε
akusete
słyszeć będziecie
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
μὴ
me
συνῆτε,
synete,
zrozumiecie,
καὶ
kai
i
βλέποντες
blepontes
patrząc
βλέψετε
blepsete
patrzeć będziecie
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
μὴ
me
ἴδητε.
idete.
zobaczycie.
γὰρ
gar
bowiem
he
καρδία
kardia
serce
τοῦ
tu
λαοῦ
lau
ludu
τούτου,
tutu,
tego,
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
ὠσὶν
osin
uszami
βαρέως
bareos
trudno
ἤκουσαν,
ekusan,
[im] słyszeć,13
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
αὐτῶν
auton
ich
ἐκάμμυσαν·
ekammysan;
zamknęli,
μή
me
nie
ποτε
pote
by
ἴδωσιν
idosin
zobaczyli
τοῖς
tois
ὀφθαλμοῖς
ofthalmois
oczami
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
ὠσὶν
osin
uszami
ἀκούσωσιν
akusosin
usłyszeli
καὶ
kai
i
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
sercem
συνῶσιν
synosin
zrozumieli
καὶ
kai
i
ἐπιστρέψωσιν,
epistrepsosin,
zawrócili
καὶ
kai
i
ἰάσομαι
iasomai
uleczyłbym
αὐτούς.
autus.
ich.14
δὲ
de
zaś
μακάριοι
makarioi
szczęśliwe
οἱ
hoi
ὀφθαλμοὶ
ofthalmoi
oczy,
ὅτι
hoti
że
βλέπουσιν,
blepusin,
widzą,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ὦτα
ota
uszy
ὑμῶν
hymon
wasze,
ὅτι
hoti
że
ἀκούουσιν.
akuusin.
słyszą.
γὰρ
gar
zas
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
πολλοὶ
polloi
liczni
προφῆται
profetai
prorocy
καὶ
kai
i
δίκαιοι
dikaioi
sprawiedliwi
ἐπεθύμησαν
epethymesan
chcieli
ἰδεῖν
idein
zobaczyć
ha
co
βλέπετε
blepete
widzicie
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
εἶδαν,
eidan,
zobaczyli,
καὶ
kai
i
ἀκοῦσαι
akusai
usłuszeć
ha
co
ἀκούετε
akuete
słyszycie
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἤκουσαν.
ekusan.
usłyszeli.
 
Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy
οὖν
un
więc
ἀκούσατε
akusate
posłuchajcie
τὴν
ten
παραβολὴν
parabolen
podobieństwa15
τοῦ
tu
σπείραντος.
speirantos.
[o] siejącym.
ἀκούοντος
akuontos
słyszącemu
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
Królestwa
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
συνιέντος,
synientos,
rozumiejącemu,
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ho
πονηρὸς
poneros
zły16
καὶ
kai
i
ἁρπάζει
harpadzei
wyrywa
τὸ
to
ἐσπαρμένον
esparmenon
zasiane
ἐν
en
w
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
sercu
αὐτοῦ·
autu;
jego.
οὗτός
hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
παρὰ
para
blisko
τὴν
ten
ὁδὸν
hodon
drogi
σπαρείς.
spareis.
posiany.17
δὲ
de
Zaś
ἐπὶ
epi
na
τὰ
ta
πετρώδη
petrode
skaliste
σπαρείς,
spareis,
posiany,
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest
ho
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
ἀκούων
akuon
słuchający
καὶ
kai
i
εὐθὺς
euthys
natychmiast
μετὰ
meta
z
χαρᾶς
charas
radością
λαμβάνων
lambanon
biorący
αὐτόν·
auton;
je.
ἔχει
echei
ma
δὲ
de
zaś
ῥίζαν
ridzan
korzenia
ἐν
en
w
ἑαυτῷ
heauto
sobie,
ἀλλὰ
alla
ale
πρόσκαιρός
proskairos
na chwilę [tylko]18
ἐστιν,
estin,
jest,
γενομένης
genomenes
[kiedy] stała by się
δὲ
de
zaś
θλίψεως
thlipseos
udręka19
e
lub
διωγμοῦ
diogmu
prześladowanie
διὰ
dia
dla
τὸν
ton
λόγον
logon
słowa,
εὐθὺς
euthys
zaraz
σκανδαλίζεται.
skandalidzetai.
jest zgorszony.20
δὲ
de
Zaś
εἰς
eis
w
τὰς
tas
ἀκάνθας
akanthas
ciernie
σπαρείς,
spareis,
zasiany,21
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest
ho
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
ἀκούων,
akuon,
słuchający,
καὶ
kai
i
he
μέριμνα
merimna
troska
τοῦ
tu
αἰῶνος
aionos
wieku22
καὶ
kai
i
he
ἀπάτη
apate
oszustwo23
τοῦ
tu
πλούτου
plutu
bogactwa
συμπνίγει
sympnigei
zadusza
τὸν
ton
λόγον,
logon,
słowo
καὶ
kai
i
ἄκαρπος
akarpos
bezowocny
γίνεται.
ginetai.
staje się.
δὲ
de
Zaś
ἐπὶ
epi
w
τὴν
ten
καλὴν
kalen
dobrą
γῆν
gen
ziemię
σπαρείς,
spareis,
zasiany,
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest
ho
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
ἀκούων
akuon
słuchający
καὶ
kai
i
συνιείς,
synieis,
rozumiejący,
ὃς
hos
który
δὴ
de
zaś
καρποφορεῖ
karpoforei
owocuje
καὶ
kai
i
ποιεῖ
poiei
czyni
ho
μὲν
men
właśnie
ἑκατὸν
hekaton
sto,
ho
ten
δὲ
de
zaś
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt,
ho
ten
δὲ
de
zaś
τριάκοντα.
triakonta.
trzydzieści.
 
Podobieństwo o pszenicy i kąkolu
παραβολὴν
parabolen
podobieństwo
παρέθηκεν
paretheken
przedstawił
αὐτοῖς
autois
im
λέγων
legon
mówiąc:
Ὡμοιώθη
Homoiothe
Podobne stało się
he
βασιλεία
basileia
Królestwo
τῶν
ton
οὐρανῶν
uranon
Niebios,
ἀνθρώπῳ
anthropo
człowiekowi,
σπείραντι
speiranti
który zasiał
καλὸν
kalon
dobre
σπέρμα
sperma
nasienie
ἐν
en
w
τῷ
to
ἀγρῷ
agro
polu
αὐτοῦ.
autu.
jego.
δὲ
de
zaś
τῷ
to
καθεύδειν
katheudein
spać
τοὺς
tus
ἀνθρώπους
anthropus
ludzie [poszli],
ἦλθεν
elthen
przyszedł
αὐτοῦ
autu
jego
ho
ἐχθρὸς
echthros
przeciwnik
καὶ
kai
i
ἐπέσπειρεν
epespeiren
dosiał
ζιζάνια
zidzania
kąkolu24
ἀνὰ
ana
między
μέσον
meson
środek
τοῦ
tu
σίτου
situ
pszenicy
καὶ
kai
i
ἀπῆλθεν.
apelthen.
odszedł.
δὲ
de
zaś
ἐβλάστησεν
eblastesen
wyrosło:
ho
χόρτος
chortos
trawa25
καὶ
kai
i
καρπὸν
karpon
owoc,
ἐποίησεν,
epoiesen,
uczyniło
τότε
tote
wtedy
ἐφάνη
efane
widocznym
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ζιζάνια.
zidzania.
kąkol.
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
δοῦλοι
duloi
słudzy
τοῦ
tu
οἰκοδεσπότου
oikodespotu
gospodarza
εἶπον
eipon
powiedzieli
αὐτῷ
auto
mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
οὐχὶ
uchi
nie
καλὸν
kalon
dobre
σπέρμα
sperma
ziarno
ἔσπειρας
espeiras
posiałeś
ἐν
en
w
τῷ
to
σῷ
so
swe
ἀγρῷ;
agro;
pole?
πόθεν
pothen
Skąd
οὖν
un
więc
ἔχει
echei
ma
ζιζάνια;
zidzania;
kąkol?
δὲ
de
Zaś
ἔφη
efe
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ἐχθρὸς
Echthros
Wrogi
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
τοῦτο
tuto
to
ἐποίησεν.
epoiesen.
uczynił.
οἱ
hoi
δὲ
de
Zaś
δοῦλοι
duloi
słudzy
αὐτῷ
auto
jego
λέγουσιν
legusin
mówią:
Θέλεις
Theleis
Chcesz
οὖν
un
więc
ἀπελθόντες
apelthontes
odszedłszy
συλλέξωμεν
sylleksomen
zebralibyśmy
αὐτά;
auta;
je?
δέ
de
Zaś
φησιν
fesin
mówi:
Οὔ,
U,
Nie,
μή
me
nie
ποτε
pote
żebyście
συλλέγοντες
syllegontes
zbierając
τὰ
ta
ζιζάνια
zidzania
kąkol
ἐκριζώσητε
ekridzosete
wyrwalibyście26
ἅμα
hama
razem
αὐτοῖς
autois
[z] nim
τὸν
ton
σῖτον·
siton;
pszenicy.
συναυξάνεσθαι
synauksanesthai
rosnąć razem
ἀμφότερα
amfotera
obu
ἕως
heos
aż do
τοῦ
tu
θερισμοῦ·
therismu;
żniwa,
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
καιρῷ
kairo
porze
τοῦ
tu
θερισμοῦ
therismu
żniwa
ἐρῶ
ero
powiem
τοῖς
tois
θερισταῖς
theristais
żniwiarzom:
Συλλέξατε
Sylleksate
Zbierzcie
πρῶτον
proton
najpierw
τὰ
ta
ζιζάνια
zidzania
kąkol
καὶ
kai
i
δήσατε
desate
zwiążcie
αὐτὰ
auta
je
εἰς
eis
w
δέσμας
desmas
snopy,
πρὸς
pros
żeby
τὸ
to
κατακαῦσαι
katakausai
spalić
αὐτά,
auta,
je,
τὸν
ton
δὲ
de
zaś
σῖτον
siton
pszenicę
συναγάγετε
synagagete
zbierzcie
εἰς
eis
do
τὴν
ten
G